trò chuyện với người con gái của dáng vẻ vô biên

      tặng Ngu Yên    những mảnh hồn cỏ cây còn sót lại sau cuộc cung tiến cũng có thể là dấu tích của đam mê hay luyến tiếc người gánh định mệnh đi giữa thế giới đông đảo có thể đó là nhà hiền triết mất ngủ vì bi kịch loài người, giấy bút như thể không còn chịu đựng nổi những luận thuyết trúc trắc, lê thê có thể đó là tên kẻ cướp nghèo kiết xác giữa thời có quá nhiều kẻ cướp có thể đó là kẻ chán đời nằm dài Đọc tiếp [...]