Cũng chỉ là những kết nối mong manh

    như ngọn cỏ bên đường tôi để tôi trôi giạt theo sự va chạm giữa các cách thức của ngọn gió rụng xuống một miền ảo ảnh ngụ ngôn của những chiến thắng to lớn của con người bên dưới bầu trời rách nát con người vẫn cứ lớn tiếng rằng có thể mang lại hạnh phúc cho loài giống mình cũng như vào các buổi sớm mai tôi vẫn nghe thấy nơi khu rừng đang bị tàn phá ở phía nam làng tôi lũ chim vẫn cứ ngợi ca về sự trường tồn của loài giống Đọc tiếp [...]