cổ tích của đất/đất- những vẻ đẹp vĩnh hằng

  và vẫn dấu bên trong nó năng lực làm sản sinh những vẻ đẹp vĩnh hằng, tháng sáu hun hút nắng, từ làng Cù nhỏ bé nhìn lên núi Voi Nằm, hoa muồng đỏ rực góc nhân gian, màu thắm của hoa như đang cố xóa đi những lận đận vẫn từng ngày đậu lại nơi ánh mắt người làng, tôi thử đánh thức tình cảm mình, chợt thấy những giọt nước mắt của ai đó đang nhỏ xuống màu hoa muồng đỏ thắm, thì ra, vẻ đẹp vĩnh hằng là gòm có cả những lận đận nhân gian và màu thắm Đọc tiếp [...]