những bài hát rong đương đại/sao lại chảy về biển Đen?

    sao không chảy đi đâu mà chảy vào biển Đen niềm băn khoăn ta vẫn dành cho con sông Halys con sông của những số phận của những cuộc đời và của những cái tên đất tên người rất dễ lãng quên Paphlagon, Cappadocia, Lydia, Mursili I, Mursili II, Urata, Boghaz… hay chỉ  biển Đen mới chứa đựng nổi những thống khổ dòng sông mang lại   sao không chảy đi đâu mà chảy vào biển Đen một hôm ta dừng chân nơi bờ sông Halys câu hỏi về dòng sông định mệnh như cứ Đọc tiếp [...]