mùa thu[6]

nhưng lũ chim thì đón mùa thu theo cách thức khác chúng lơ đãng bay giữa những vật thể màu xám của thu thỉnh thoảng buông một tiếng kêu lũ chim đang nói những gì vậy? tôi đi hỏi thử mùa thu chớ để tâm chi đó là dấu hiệu của vô tình không phải mùa thu mà là đất nói tôi đã nhìn thấy được sự bất ổn của hiện hữu nhưng cớ sao chim lại đi vô tình với cuộc tạo tác vĩ đại? tôi lại đi hỏi thử mùa thu lần này thì đất bảo tôi là kẻ cần mẫn trong cuộc sống cũng Đọc tiếp [...]