Mùa hè chết tiệt

  tôi lại nhớ đến mùa hè ấy, bây giờ tôi gọi là mùa hè chết tiệt, nhưng lúc ấy thì vui ơi là vui, mày đi đâu suốt cả đêm, cha tôi tra hỏi tôi vào lúc mặt trời đã lên được cây sào, thì cho đến lúc mặt trời đã lên được cây sào bọn họ mới lên xe ô tô rời khỏi cái điếm canh của làng, cái điếm canh của làng nằm ở đầu con đường vào làng là được dựng lên với các mục đích, một là, nơi canh gác vào ban đêm để ngăn chận những kẻ gian đột nhập Đọc tiếp [...]