và một hôm gõ cửa được cổ sơ [I]

  hay đây là những lời kinh nguyện cầu…   tôi đi và một hôm gõ cửa được cổ sơ điều tôi nhìn thấy đầu tiên là một con rắn màu đen đang trườn bò về phía trước và sau đó là cuộc trùng phùng ngẫu nhĩ đảo điên ở chốn kinh thành đổ nát tình tang một cuộc ngày đêm cổ sơ bừng con mắt vô ưu con rắn đen hát và trườn bò về phía trước   vì vua mặc áo vá buồn bã nhìn tôi và em và cỡi con ngựa già trở vào chốn hoàng cung buồn bã   những ngọn Đọc tiếp [...]