về lũ bò gặm cỏ

 

 

bạn tôi, một nhà nông thôn học, nói lịch sử những người cày ruộng là lịch sử lũ bò gặm cỏ

nhưng tôi thì nói lịch sử lũ bò gặm cỏ là lịch sử những người cày ruộng

bỡi không có lũ bò gặm cỏ thì không có những người cày ruộng

trong trí nhớ tôi việc buổi sớm lừa lũ bò gặm cỏ ra ruộng cho cha tôi cũng trọng đại như việc tôi được sinh ở mảnh đất con người biết lật đất lên để làm ra hạt gạo

trong chặng đường còn lại của cuộc tiến hóa của loài giống con người
tôi luôn ngợi ca lũ bò gặm cỏ

cứ thấy nhớ tuổi ấu thơ

buổi sớm lừa lũ bò gặm cỏ ra đồng

lũ chim bô chao nơi khu rừng ở trước làng hát bài ngợi ca rừng

cha tôi lại nhắc tôi:

lũ bò gặm cỏ
đồng làng
và mấy chục đời tổ tiên nhà tôi cày ruộng

Leave a Reply

Your email address will not be published.